×

Oh snap! We just showed you a modal..

Because we can

Cool huh? Ok, enough teasing around..

Go to our W3.CSS Tutorial to learn more!

Dagtrips in Haspengouw

Steunend op de kennis en ervaring, neergeschreven in meerdere Geogidsen over Haspengouwse steden en gemeenten enerzijds en in vier lijvige Haspengouw-monografieën anderzijds, beschikt GEORETO over meerdere cultuurtoeristische dagtrips die op maat geknipt zijn en aangepast kunnen worden aan de specifieke wensen van de doelgroep. Om deze te kennen en er terdege rekening mee te houden, volstaat het een van onderstaande vragenlijsten in te vullen en terug te mailen. Georeto stuurt U dan zo spoedig mogelijk een antwoord met een vrijblijvend programma- en overeenkomstig prijsvoorstel. Uiteraard gebeuren deze dagtrips onder de deskundige gidsbegeleiding van Pierre Diriken, dr. in de geografische wetenschappen en auteur-uitgever van hoger vermelde gidsen en boeken.