×

Oh snap! We just showed you a modal..

Because we can

Cool huh? Ok, enough teasing around..

Go to our W3.CSS Tutorial to learn more!

Modal footer

Een kijk op het verleden van Haspengouw

Technische fiche
Auteur Pierre Diriken, dr. Geografische wetenschappen
Pagina's 256
Formaat 21 x 15 x 1 cm - Hardcover
Extra informatie Kleurendruk met foto's, kaarten en schema's
Hardcover
ISBN 9789075244597
Winkelverkoopprijs € 19,50

Bestel nu!

Inhoud

Het boek “Een kijk op het verleden van Haspengouw” is voor geograaf Pierre Diriken en zijn uitgeverij GEORETO het orgelpunt van een vijfdelige reeks monografieën over zijn geboortestreek Haspengouw, de in velerlei opzichten unieke regio in het nog grotendeels landelijke zuiden van de provincie Limburg. In de voorgaande monografieën stonden het religieus erfgoed, het landschap, de kastelen en de kerken van Haspengouw centraal. Markant hierbij is dat Pierre deze vijf boeken waarin ‘cultuur’ en ‘landschap’ centraal staan, realiseerde zonder enige steun vanwege de Overheid. Dat Haspengouw zijn passie is, komt in deze vijfdelige hommage dan ook volmondig tot uiting.

Graven in het verleden

Het boek respecteert de algemene historische tijdslijn en ontvouwt zich tegelijk als kijk- en leesboek. In de aanhef vernemen we hoe en wanneer zeeën de ondergrond hebben opgebouwd en op welke wijze water en wind zorgden voor lokale verschillen inzake ondergrond, bodem en reliëf tussen ‘noord’ en ‘zuid’ &hellp; tussen Vochtig- en Droog-Haspengouw. De landname, zowat 7000 jaar geleden, is een belangrijk kantelmoment. Vanaf dat ogenblik wordt de greep en de afdruk van de mens op het landschap almaar groter: met achtereenvolgens de Kelten, de Romeinen, de Merovingers en de Karolingers bereiken we het einde van het eerste millennium. Met uitzondering van de Gallo-Romeinse periode -a fortiori in Tongeren en omgeving- zijn de materiële aanknopingspunten van hun doen en laten in het huidig landschap eerder gering. De graven van Loon (ca. 1000 tot 1366) en hun ondergeschikte ‘heren’ brachten hierin verandering: ze woonden in versterkte burchten, stichtten abdijen en kloosters en erkenden steden die zich met fortificaties mochten beveiligen. In vrijwel elk dorpje stond een romaans kerkje in streekeigen bouwstenen. Toen de Loonse dynastie na 15 generaties geen aanvaardbare erfopvolging meer had, werd hun graafschap, inclusief Haspengouw, ruim vier eeuwen lang (1366-1794) een wingewest van het prinsbisdom Luik. Tot het eind van de 16de eeuw had Haspengouw en zijn bevolking geregeld af te rekenen met destructief oorlogsgeweld: conflicten met Bourgondië, burgeroorlogen en godsdienstoorlogen tussen katholieken en protestanten zorgden voor vernieling en onrust. De 17de en de 18de eeuw waren constructiever met o.m. de bouw van tientallen residentiële kastelen met riante tuinen en jachtbossen, de ontwikkeling van de Maasstijl, de heropbloei van het volksgeloof met een rist bedevaartkapellen … In de steden, o.a. in Tongeren na de noodlottige brand van 1677, begon het versteningsproces van het woningenbestand. De plattelandsbevolking overleefde dankzij de landbouw maar had het vaak hard te verduren als gevolg van misoogsten (slecht weer, oorlogsschade) en dodelijke pest. Fenomenen als heksenprocessen en de bokkenrijders illustreren de toenmalige tijdsgeest en het pauperisme.

Recente kantelmomenten

De Franse Revolutie (1794-95), de industriële omwenteling (vanaf het midden van 19de eeuw) en ‘1958’ zijn meest cruciale kantelmomenten die het huidig uitzicht van Haspengouw bepaalden. In vrijwel alle domeinen van de samenleving, zo illustreert het boek breedvoerig, induceerden deze prikkels ingrijpende veranderingen en koerswijzigingen. De meest opvallende is de opkomst en ontwikkeling van de fruitteelt: eerst artisanaal met hoogstamboomgaarden en sinds het kantelmoment 1958 in de gedaante van de wetenschappelijk en economisch aangestuurde laagstam- en kleinfruitcultuur.

Een onderhoudend kijk- en leesboek met tientallen GEOTIPS

Op elke rechterbladzijde introduceert een hedendaagse foto een flashback naar een periode uit het verleden die op de linkerpagina bondig beschreven en gesitueerd wordt. Hierbij hoort ook telkens een GEOTIP … een uitnodiging of hint om het verleden van Haspengouw vandaag te beleven of te laten herleven.
Na het slotwoord brengt de auteur een eigenzinnig maar evenwichtig portret ‘anno 2017’ van de 16 hoofdrolspelers alias de zestien steden en gemeenten die samen én ondeelbaar Haspengouw stofferen: Alken, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen.

Een uitgelezen kerstcadeau met ‘een hart voor Haspengouw’!

“Een kijk op het verleden van Haspengouw” telt 256 bladzijden, is gebundeld in een stevige hardcover en kost 19,5 euro. Het boek is te koop in de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij de auteur/uitgever