Bibliografie

Periode 1951-1981

  • 1974. Sedimentologische studie van de holocene afzettingen in de Noord-Franse kustvlakte. Pierre Diriken. Licentiaatsverhandeling. KU Leuven.
  • 1981. Postglaciale evolutie van de Mombeekvallei op basis van sedimentologische en makrolo-gische onderzoekstechnieken. Pierre Diriken. Doctoraal proefschrift. KU Leuven.
Scroll to Top
Scroll to Top